כל הקטגוריות באתר

*משלוח חינם בהזמנות מעל 199 ₪

*הצעות טרייד-אין משתלמות

תמיכה טלפונית לתשלומים בכרטיסי אשראי אולה סטור
שירות לקוחות

055-984-1000

מבצעים אולה סטור
משלוח חינם!

בקנייה מעל 199 ₪

מדיניות הפרטיות

דף הבית » מדיניות הפרטיות

12. מדיניות הגנת פרטיות באתר

12.1. פרטיות המשתמשים חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמשים אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניהם בעת השימוש באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר, לרבות ביחס לחשבוניות דיגיטליות וכיו”ב. אתרנו מאובטח עפ”י תקנים מקובלים ואף בהתאם לתקן PCI, כך שפרטי כרטיס האשראי לא נשמרים בידי החברה – הכל בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

מדיניות הגנת הפרטיות

 

  1. כללי

1.1. משתמש יקר! חברת תפוז מובייל בע”מ (להלן “החברה”) מכבדת את פרטיותך, כמו כן את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה (להלן “המשתמש” ו/או “המשתמשים”) באתר האינטרנט www.ola-store.co.il (להלן “הפלטפורמה”) המופעל על-ידי החברה, וכן הנעזרים בשירותים הניתנים בפלטפורמה (להלן ביחד “השירותים”).

1.2. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים, וכן לסקור את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה והנאסף על ידה אגב השימוש בשירותים. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצדם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.

1.3. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת בפלטפורמה. שימוש בפלטפורמה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. 

1.4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

2. מידע שנאסף בפלטפורמה

2.1. השימוש בפלטפורמה, לרבות הגלישה בה, והשימוש בשירותים הניתנים על ידי החברה, טעונים מסירת מידע אישי אודות המשתמשים.

2.2. השימוש בפלטפורמה מתאפשר במצב ‘אורח’ או כמשתמש רשום. כמשתמש רשום תוכל ליהנות מחוויית גלישה קלה ונוחה יותר. כך למשל, תוכל לשמור פריטים מסוימים ברשימת “מסומנים באהבתי”, לעקוב אחר היסטוריית הרכישות שלך ולבצע רכישות בצורה נוחה ומהירה יותר.

2.3. בעת רישום לפלטפורמה תתבקש למסור מידע אישי: שם מלא וכתובת מייל. בסוף הרישום תתבקש ליצור סיסמא יחידנית למשתמש שלך – פרט זה אסורים להעברה ועליך לשמור עליו בחזקתך הבלעדית. 

2.4. בעת ביצוע רכישה תתבקש להזין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת למשלוח ולחשבונית, (ככל שהנך משתמש רשום פרטים אלה או חלקם כבר יהיו קיימים); מספר תעודת זהות ופרטי תשלום.

2.5. בעת יצירת קשר עם החברה, בטופס משוב, בטלפון או במייל, ייאסף המידע הקשור ביצירת הקשר, לרבות התוכן הנמסר בפניה ובמענה.  

2.6. מידע אודות פעולות שלא הושלמו במסגרת השירותים (דוגמת רשימה לאתר או הפסקת תהליך קניה באמצעו, לחיצה על באנרים וכד’). 

2.7. בשימוש בפלטפורמה ייאסף גם מידע טכני נוסף: סוג דפדפן, פרטים אודות מכשיר הקצה, כתובת IP, נתוני גלישה, נתוני מיקום, הרגלי השימוש בפלטפורמה, לרבות גלישה וצריכה. מידע זה ייאסף באמצעות ‘עוגיות’ (Cookies), כמפורט בסעיף 4 מטה.

2.8. לתשומת ליבך, ככל שתוכל להתחבר ו/או להירשם לפלטפורמה גם באמצעות זיהוי דרך חשבונך ברשתות חברתיות, כדוגמת חשבון ה-Facebook האישי שלך, ייתכן שיועבר אלינו מידע אודותיך, בהתאם לתנאי השימוש וההרשאות שקבעת בחשבונותיך ברשתות אלו, למשל: תמונות ותמונת פרופיל, טווח גילאים, מין, כתובת מייל, מזהה משתמש, והכל בהתאם לתנאי הרשתות החברתיות. 

2.9. כלל האמור לעיל יחדיו מהווה חלק מהמידע הנאסף. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים (למשל, ללא הזנת פרטי תשלום ברכישה), לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם.

2.10. כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך ישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה, ויוחזק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי “ענן”, בארץ ו/או בחו”ל, לרבות בארה״ב או בבריטניה. 

2.11. יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.

  1. מטרות ואופן השימוש במידע

3.1. המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת השירותים של החברה והשימוש בפלטפורמה, כאש יכול שיעשה שימוש במידע כדי להתאים לך אישית את חווית הגלישה, את הפרסומות שיוצגו, הצעות והטבות. אנו נאסוף את המידע גם כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של החברה עמך, לשם תחזוקת ושיפור הפלטפורמה, התכנים המוצגים בה, פיתוח שירותים ומוצרים נוספים של החברה, מניעת הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. המידע ישמש גם למטרות שיווקיות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם משתמש), דיוור ישיר, מסחריות וסטטיסטיות, ביצוע מחקרים סטטיסטיים, ואף למסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

3.2. איסוף מספר תעודת זהות נעשה אך ורק לצורכי אימות תשלום ונמחק ממאגרי המידע של החברה בתכיפות. זאת למעט סטטיסטיות, לצורך שמירה והצגת מספר הזיהוי בחשבונית העסקה בעסקאות מעל סכום של 5,000 ₪, או כל סכום אחר שיקבע על ידי החברה וכן בעסקאות מיוחדות. 

3.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, תהא החברה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, בצ’אטים ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, ועוד, בכפוף להסכמתך. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למען בהתאם למפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות הסרה, בהתאם להוראות ההודעה אשר תשלח אליו.

 

  1. יצירת קשר בנושאי פרטיות 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, או לבקש את מחיקתו מכל סיבה – זאת מבלי לגרוע מחובת החברה על פי חוק לשמור מידע מסוים. כדי לממש זכות זו, הנך מוזמן להתקשר או בכתב אלינו במייל: תשתדל להשיב בתוך פרק זמן סביר.

סל הקניות
התחבר

אין לך חשבון עדיין?